Inicio > Blog > ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 21 DE NOVEMBRE 2019 El pròxim 21 de novembre es celebraran les eleccions a la renovació parcial del Consell Escolar del centre. Per a poder votar heu de figurar inscrits (nom, cognoms i D.N.I.) en el CENS de pares/mares/tutors legals que es troba exposat en el tauler d’anuncis (enfront de conselleria), el qual heu de comprovar per si hi haguera algun error, comunicant-lo a Secretaria per a corregir-lo. Per a presentar la CANDIDATURA, heu d’emplenar la sol·licitud que està a la vostra disposició en la consergeria del centre, acompanyada de DNI o NIE. El termini de presentació de les mateixes serà fins al 30 d’octubre. El vot serà directe, secret i no delegable. Els electors acreditaran la seua personalitat mitjançant DNI, NIE o passaport. Es podrà votar per correu. Els sobres es remetran a la mesa electoral per correu o depositats en Secretaria, signats en la solapa i amb una fotocòpia del DNI o NIE i un altre sobre amb el vot emés en el seu interior, a partir del 14 de novembre. L`horari de la mesa electoral el dia 21 de novembre serà:

– De 8:30 a 09:30

– De 13:50 a 14:30 h.

– De 15:30 a 16:00 h.

– De 16:45 a 17:30 h.

CALENDARI D´ACTUACIONS:

-Presentació i admissió de candidatures: del 21 al 30 d’octubre.

-Publicació de la llista provisional de candidats: 31 d’octubre.

-Reclamacions a aquesta llista: fins al 5 de novembre.

-Publicació de la llista definitiva: 6 de novembre.

– ELECCIONS: 21 de novembre.

Proclamació de candidats: 29 de novembre.

Sessió constitutiva del renovat Consell Escolar: 10 de desembre. US ANIMEM A PRESENTAR-VOS I PARTICIPAR!!!!!!

Elx, a 21 d’octubre de 2019 Presidenta de la Junta Electoral

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*