Inicio > Blog > Xerrada de la Policia: Riscos de Internet

El proper dimecres 10 a les 19:00 hores, la Policia Nacional oferirà una xerrada VIRTUAL (adjuntem enllaç de la sala WEBEX) a les famílies i tutors/es de l’alumnat sobre els riscos associats a l’ús d’Internet, xarxes socials i noves tecnologies. Donada l’enorme repercussió que Internet té en la vida dels nostres fills/es, entenem que aquesta activitat podrà ser de gran ajuda per prevenir els riscos que l’ús de les noves tecnologies comporta en el nostre alumnat.

https://gveducacion.webex.com/gveducacion/j.php?MTID=m5081811a7a4e57b821ac4201f5af9eaf
foto: cottobro de Pexels

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*